Uitgangspunten

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen beoordeelt aanvragen voor bijdragen uit het Mediafonds op de volgende uitgangspunten:  Read more
Lees meer

Over ons

De Mediaraad Amstelveen bestaat uit de volgende leden die allen op persoonlijke titel zitting hebben in de raad (vlnr): Read more
Lees meer