Andere fondsen

Als aanvrager kunt u ook bij andere fondsen terecht om aanvullende financiering voor uw project op te halen

Links: Algemene informatie fondsen:

Rijksoverheid: mediaproducties

Fondswervingonline: journalistiek

SDM: ​fonds democratie en media

Links: journalistieke fondsen:

Stimuleringsfonds voor de journalistiek

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

Stichting 1877

Voor buitenlandjournalistiek

Voor onderwijsjournalistiek

Teledoc Campus voor korte documentaires

Lucas Ooms Fonds voor magazines

Nederlandstalige media in België

Grensoverschrijdend onderzoek in Europa

Links: lokale journalistieke fondsen:

Arnhem

Delft

Den Haag (regio Haaglanden

Haarlem

Leiden

Rotterdam

Tilburg

Provincie Utrecht

Provincie Zuid-Holland