RTVA-programma over internationale gemeenschap

in Amstelveen ontvangt bijdrage Mediafonds

De Mediaraad Amstelveen ondersteunt in de eerste financieringsronde van 2022 een programmareeks van RTVA over de rol en positie van migranten en expats in Amstelveen. De gemeente telt maar liefst 139 nationaliteiten. Een belangrijk deel van die inwoners blijkt niet altijd de weg te vinden in de Amstelveense samenleving. Met de toekenning is een bedrag gemoeid van 39.200 euro.

In deze financieringsronde was het aantal aanvragen zeer beperkt. Aanvragers voldeden nog niet altijd aan de vereiste criteria. De helft van het voor deze ronde beschikbare bedrag is daarom niet uitgekeerd.    

De Mediaraad oordeelde positief over het voorstel van RTVA. De aanvraag voldoet aan de toekenningscriteria. De raad verwacht dat de programmareeks een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de lokale journalistiek en het publieke debat kan stimuleren.

Een programma voor iedereen

Het voorstel van RTVA behelst een tweetalig ‘programma voor iedereen’ (Nederlands en Engels). Niet alleen voor migranten en expats. Het wil meer begrip ontwikkelen voor de problemen waar deze inwoners van Amstelveen tegenaan lopen, maar ook kritisch kijken naar inspanningen die al worden geleverd om de divers samengestelde samenleving te informeren en te verbinden. Het programma zal ook aandacht schenken aan negatieve effecten die inwoners soms ervaren in Amstelveen als groeiende ‘expatgemeente’.

“De groeiende impact van internationals op de Amstelveense samenleving is een actueel en urgent onderwerp dat een journalistieke aanpak verdient. Met deze RTVA-reeks wordt daarin een mooie stap gezet”, aldus Monda Heshusius, voorzitter van de Mediaraad. 

Afgeronde projecten

Een aantal toegekende projecten uit eerdere rondes is inmiddels afgerond. Zo verschenen in het Amstelveens Nieuwsblad de artikelenreeksen ‘Eén stad’ van Martin Bons, ‘De toekomst van de ouderenzorg in Amstelveen’ van Suzanne Bremmers en ‘Stad van de toekomst’ van journalist Naomi Heidinga. Inmiddels is ook een eerste aflevering van haar podcast online gekomen, te beluisteren via de website van RTVA.

Versterking van lokale journalistiek

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welk journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren. Op 30 juni organiseert de Mediaraad een informatieavond. Geïnteresseerden kunnen dan vragen stellen over aanvragen voor een journalistiek project. De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in de Bibliotheek in het Stadshart. De volgende ronde voor aanvragen bij het Mediafonds start op 15 augustus 2022 en sluit op 29 september 2022.