Politiek om de hoek

Naam: RTV-Amstelveen

Aanvraagnummer: 20211006

Toegekend bedrag: €11.500

Onderwerp: RTVA brengt de lokale politiek dicht bij de inwoners van Amstelveen.

Publicatie: RTV Amstelveen