Duurzaam Amstelveen

Naam: Jaime Donata

Aanvraagnummer: 20201104

Toegekend bedrag: 10.000 euro

Onderwerp:
Een serie artikelen over duurzame en technologische innovatie van bedrijven in Amstelveen. In 2020 nam de gemeenteraad van Amstelveen het ‘Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie’ aan. Wat betekent dit plan voor duurzaam ondernemen in Amstelveen? En waar liggen de uitdagingen?

Publicatie:
Amstelveens Nieuwsblad, 2021

Link:  Klik op LINK voor meer informatie.