Mediaraad zoekt nieuw lid

Wil je de lokale journalistiek in Amstelveen een boost geven? In 2020 is het Mediafonds gelanceerd en momenteel zoeken we een nieuw lid voor de onafhankelijke Mediaraad die de subsidieaanvragen voor dit fonds beoordeelt. Woon je in Amstelveen of omgeving, en wil jij onderdeel worden van dit team? Stuur dan je cv en motivatie naar info@mediaraadamstelveen.nl.  

Het Mediafonds

Het doel van het Mediafonds is versterking van onafhankelijke, lokale kwaliteitsjournalistiek. Het fonds kan jaarlijks ongeveer €90.000 toekennen aan journalistieke projecten.

De Mediaraad

De vijfkoppige Mediaraad beoordeelt twee keer per jaar de subsidieaanvragen langs criteria als journalistieke kwaliteit en diepgang, de relatie met Amstelveen en maatschappelijke impact. Daarnaast voeren de leden begeleidingsgesprekken met aanvragers. Uiteindelijk geeft de raad bindende adviezen aan het college van B&W, die het fonds beheert. Wegens het vertrek van een van de mediaraadsleden is er nu een vacature.

Wie zoeken we?

De Mediaraadsleden hebben een deskundig journalistiek profiel en/of een sterk maatschappelijk profiel (bv in cultuur, welzijn, sport, onderwijs, zorg) met interesse in lokale media. De leden wonen in Amstelveen of hebben aantoonbare affiniteit met deze gemeente.

Benoeming geldt voor een termijn van twee jaar, met een maximum van twee termijnen. De Mediaraad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de Amstelveense samenleving in al haar diversiteit.

Voor alle leden geldt verder dat:

  • zij een onafhankelijke positie in de samenleving innemen;
  • zij niet recent een lokale politieke functie uitoefenden (gedurende de twee voorliggende bestuursperiodes geen gemeenteraadslid of bestuurslid van een politieke partij);
  • zij niet recent een actieve rol hadden bij een van de plaatselijke mediaorganisaties (gedurende de afgelopen twee jaar);

 Hoe reageren?

Stuur uiterlijk donderdag 23 november 2023 een bericht naar info@mediaraadamstelveen.nl met je cv en motivatiebrief waarin je uitlegt waarom je zitting wilt nemen in de Mediaraad en voldoet aan het gezochte profiel. De gesprekken worden gehouden op vrijdagochtend 8 december 2023.