Financiële ondersteuning voor vijf journalistieke projecten

Mediaraad Amstelveen zoekt nieuw lid

AMSTELVEEN – De Mediaraad Amstelveen steunt vijf journalistieke projecten in de najaarsronde van 2023. In totaal ontving de Mediaraad deze keer elf aanvragen over uiteenlopende onderwerpen. De toegekende projecten zijn allen van groot maatschappelijk belang en dragen bij aan de journalistieke ontwikkeling in Amstelveen. Met de toekenning is een totaal bedrag gemoeid van € 63.344,50.

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is enthousiast over het grote aantal aanvragen dat tijdens de najaarsronde voor het Mediafonds is binnengekomen en is te spreken over het journalistieke niveau van de vijf projecten die financiële steun ontvangen. De toegekende projecten dragen bij aan het publieke debat en leveren een bijdrage aan het versterken van de journalistieke cultuur binnen de Amstelveense media.

Ontwikkeling van de journalistiek in Amstelveen
De Mediaraad ziet een positieve ontwikkeling in de kwaliteit van de aanvragen. Steeds meer media en freelance journalisten weten het Amstelveens Mediafonds te vinden voor projecten met een diepgravende journalistieke insteek. “Het opbouwen van een journalistieke cultuur kost veel tijd en energie. We zijn daarom blij met deze ontwikkeling”, zegt Meindert Schut, voorzitter van de vijfkoppige Mediaraad. “Bij de toekenning van projecten zoeken we niet alleen naar sterke journalistieke verhalen maar ook naar de mogelijkheid om journalistiek talent te helpen ontwikkelen. Het is mooi om te zien dat we in deze ronde aan beide doelstellingen een bijdrage kunnen leveren.”

Mediaraad Amstelveen zoekt nieuw lid
De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is op zoek naar een nieuw lid. Wegens het aanstaande vertrek van een van de huidige leden hoopt de raad op korte termijn een vervanger te vinden. De Mediaraad zoekt iemand met grote interesse in de lokale media en een sterke binding met Amstelveen. De vacature is te lezen via de website www.mediaraadamstelveen.nl/vacature.

Nieuwe ronde in 2024
Op 4 maart 2024 start weer een nieuwe ronde voor aanvragen bij het Amstelveens Mediafonds. Geïnteresseerden kunnen vanaf dat moment tot en met donderdag 18 april 2024 aanvragen indienen voor financiële steun bij journalistieke projecten. Informatie over reeds toegekende en afgeronde projecten is te vinden op de website van de Mediaraad www.mediaraadamstelveen.nl.

Mediaraad Amstelveen
De Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welke journalistieke projecten met geld uit het Amstelveens Mediafonds worden gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren.