Drie journalistieke projecten ontvangen steun van…

MEDIAFONDS AMSTELVEEN

De Mediaraad Amstelveen steunt opnieuw drie mooie journalistieke projecten. De positief beoordeelde aanvragen hebben betrekking op de Amstelveense woningmarkt, burgerjournalistiek en een journalistieke talkshow. Het mediafonds steunt de projecten met een totaalbedrag van 58.800 euro

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen steunt in de eerste subsidieronde van 2021 drie journalistieke projecten met een grote diversiteit en innovatief karakter. De goedgekeurde aanvragen voldoen mede daarom aan alle toekenningscriteria. De Mediaraad verwacht dat deze projecten zullen bijdragen aan de versterking van de lokale journalistiek en het publieke debat in Amstelveen. In totaal zijn zes aanvragen voor subsidie vanuit het Mediafonds binnengekomen. Daarvan is de helft goedgekeurd.

Woningmarkt, burgerjournalistiek en debat

De drie projecten hebben elk een sterke journalistieke insteek, maar zijn zeer verschillend als het om de inhoud gaat. Zo gaat een van de aanvragen over de Amstelveense woningmarkt. Hoe moet het Amstelveen van de toekomst eruit komen te zien? Deze vraag staat centraal in een artikelenreeks en een aantal podcasts, gemaakt door journaliste Naomi Heidinga. Lokale omroep RTVA ontvangt steun om het reeds bestaande journalistieke actualiteitenprogramma 1Amstelveen te behouden en te verbeteren. De nieuwe lokale omroep AAN! maakt met hulp uit het Mediafonds het journalistieke project ‘Nieuwsplein Keizer Karel’, waarbij het gebruik maakt van burgerverslaggevers. Voor dit project werkt AAN! nauw samen met RTVNH.

Versterking van lokale journalistiek

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welk journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren. “We hebben ook dit keer de aanvragen voor het fonds met zeer veel interesse beoordeeld. Het is mooi om te zien dat journalisten en mediaorganisaties de weg naar het Mediafonds weten te vinden”, aldus vice-voorzitter Meindert Schut. “Er zijn genoeg verhalen te ontdekken in Amstelveen. Met het geld uit het Mediafonds stellen we journalisten in staat om die ook echt te maken.” In het najaar volgt een tweede ronde voor nieuwe projecten. Hiervoor is een totaalbedrag beschikbaar van 60 duizend euro. De volgende ronde opent half augustus. De deadline voor het indienen van aanvragen ligt op 30 september 2021.

Kijk voor nadere informatie en aanvraagformulieren op www.mediaraadamstelveen.nl.