Amsterdamse Bos

Naam: Bas Vermond

Aanvraagnummer: 20221005

Toegekend bedrag: € 8.880

Onderwerp: Bodemvervuiling Amsterdamse Bos

Publicatie: Gemeente Amsterdam verzwijgt bodemvervuiling Amsterdamse Bos – AT5