Vier journalistieke projecten ontvangen steun Amstelveens Mediafonds

De Mediaraad Amstelveen steunt in de derde financieringsronde vier journalistieke projecten. De positief beoordeelde aanvragen hebben betrekking op de gemeentepolitiek, nieuwsvoorziening voor kinderen, de toegevoegde waarde van ICT-oplossingen in de ouderenzorg en de diversiteit van de Amstelveense bevolkingssamenstelling. Met de toekenningen is een totaalbedrag gemoeid van 57.475 euro.

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen steunt in deze ronde vier journalistieke projecten met zeer verschillende insteken. De goedgekeurde aanvragen voldoen mede door de sterk journalistieke insteek aan alle toekenningscriteria. De Mediaraad verwacht dat de vier gekozen projecten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale journalistiek en het publieke debat in Amstelveen. In totaal zijn er in deze ronde negen aanvragen binnengekomen voor een bijdrage uit het Mediafonds.

Grote verscheidenheid in onderwerpen

De vier gekozen projecten hebben allen een journalistieke insteek gekozen bij maatschappelijk relevante onderwerpen voor de Amstelveense bevolking. Een van de aanvragen is gericht op kinderen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de wijze van informatieverstrekking door en voor kinderen en de ontwikkeling van jong journalistiek talent. Bij een ander project staan juist de ouderen centraal. Nagegaan wordt of ICT-oplossingen kunnen bijdragen aan verbetering van de thuiszorg en verpleeghuiszorg en of die dan ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. De diversiteit van de bevolkingssamenstelling in Amstelveen wordt in een derde aanvraag kritisch uitgediept. De vierde toegekende aanvraag heeft betrekking op de gemeentepolitiek en wil die dichterbij de bevolking brengen.

Afgeronde projecten

Toegekende projecten uit eerdere rondes worden steeds meer zichtbaar. Op zondag 7 november 2021 is op NPO2 de documentaire Beth Amstelveen, Jeruzalem a/d Amstel uitgezonden. Deze documentaire van journaliste Özgür Canel gaat over de groeiende Joodse gemeenschap in Amstelveen en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Amstelveens Mediafonds. Waar Joodse gemeenschappen in de rest van Nederland al generaties krimpen, laat Amstelveen het tegenovergestelde beeld zien. Canel gaat in deze documentaire op zoek naar de reden daarvoor. De documentaire is terug te zien via NPOstart.nl. Daarnaast zijn er de afgelopen maanden diverse artikelen in het Amstelveens Nieuwsblad verschenen en zendt RTVA het programma 1Amstelveen uit.

Versterking van lokale journalistiek

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welk journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren. “We zijn blij met de respons tijdens deze aanvraagronde. We zien de journalistieke kwaliteit elke keer toenemen, maar er valt ook nog veel te winnen”, aldus vice-voorzitter Meindert Schut. “Er zijn genoeg verhalen te ontdekken in Amstelveen. Met het geld uit het Mediafonds stellen we journalisten in staat om die ook echt te ontrafelen.”